IŞIK VE SU OYUNLARI

KONU: 1 CAMİLERDE IŞIKLANDIRMA (IŞIK-LASER-HOLOGRAM) VE SU GÖSTERİ SİSTEMLERİ

I. IŞIKLANLARDIRMA SİSTEMLERİ :

Tanım : Işıklandırma sistemlerini,Su Gösteri sistemleri,Havai Fişek Gösterileri ve Sis ve Duman Gösterileri Sistemlerini ifade eder.

Işıklandırma Sistemleri Özellikleri : Işıklandırma sistemleri, beyaz ışık ve 400nm-700nm dalga boyu içerisinde renk yelpazesini (spektrumunu ) oluşturan tüm bilinen renkleri kapsamaktadır. Bu ışık ve ışıklandırma sistemlerine bilmediğimiz fakat hale hazırda çalışmaları sürdürülen farklı frekanslardaki renkler ve yelpazesi ( spektrumu ) dahildir.

Işıklandırma sistemlerinde kullanılacak olan ışık sürekli ve / veya belirli aralıklar (saniyeler ve dakikalar v.s) içerisinde değişken olacaktır.

Işıklandırma sistemleri kullanma zamanı : Tercihen Gece Karanlığı’dır.

Işıklandırmanın Kullanılacağı Yerler : Işıklandırmalar iki ana hacimde kullanılacaktır.
  1.İç Mekanlar
  2.Dış Mekanlar

İç Mekanlar ; ışıklandırma sistemlerinin kapalı alanlar içerisinde kurulmasıdır- yapıların oda ,hol,salon v.s bölümlerini kapsamaktadır.

Dış Mekanlar ;
  1.Camiler
  2.Asma Köprüler
  3.Kaleler
  4.Tarihi ve dini yapılar
  5.Şehirleri simgeleyen yapılar
  6.İsteğe bağlı olarak tüm yapı ve mekanlar

Işıklanlardırma sistemleri :
  1.Normal Işıklandırma Sistemleri (400nm-700nm aralığı)
  2.Laser Sistemleri
  3.Halografik Işıklandarma ve Canlandırma Sistemleri

Dış Mekanlarda Işıklandırma Mesafesi : Işıklandırmanın görülebileceği en yakın mesafeyi ifade etmektedir.

Işıklandırma mesafesi: Uzaydan dünyaya bakıldığında ışık oyunlarının rahatlıkla görüleceği mesafeleri kapsar.

II.HALOGRAFİK IŞIKLANDIRMA SİSTEMLERİ :

Halografik ışıklandırma sistemleri üç boyutlu ve renkli görüntü oluşturma sistemleridir. Yeryüzünde üç boyutlu olarak görüntü oluşturma kapasitesi sınırsızdır.

Halografik Görüntü ve Işıklandırma Sistemleri :
  1.Mekanik ve elektronik sistemler ile yerde oluşturulması
  2.Uydular aracılığı ile yeryüzünün herhangi bir yerinde üç boyutlu herhangi bir görüntü oluşturma sistemleridir.

III.SU GÖSTERİSİ SİSTEMLERİ :

Basınçlı su ve fiskiye sistemleri ile su oyunlarını ifade eder.
 • 1.Gece Namazlarında-Uygun sularda (Deniz,Göl,Gölet,Havuz v.s)
 • 2.Gündüz Namazlarında ( Deniz,Göl,Gölet,Havuz v.s)
 • IV. HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ :

  Havai Fişek gösterilerini ifade eder.

  Havai Fişekler ; Kimyasal ve/veya Elektronik Işık Oyunları şeklinde olabilir.

  V. SİS ve DUMAN GÖSTERİLERİ :

  Sis ve duman gösterilerini ifade eder.

  IŞIKLANDIRMA SİSTEMLERİNİN KULLANILACAĞI GÜNLER : Muharrem ayı- Hicri Yılbaşı ,Hz Peygamber Efendimizin Doğum Günü (20 Nisan) Kandiller ( Mevlit,Mirac, Regaip,Berat ) ,Ramazan ayı ve Teravih Namazları - Kadir Geceleri ,Cuma geceleri (Perşembe akşamları) Tercihe bağlı olarak özel ve tüzel, Bayramlar ,Mevlitler v.s

  IŞIKLANDIRMA SİSTEMLERİNİN KULLANIM ŞEKLİ :

  1.Namaz Öncesi : Namaz öncesi ışıklandırma sistemleri ile iç ve dış mekanların ibadete hazır duruma getirilmesi ; Sabit ve/veya yarı sabit ışıklandırma

  2.Namaz Süreçinde : Işıkların Camilerde Kullanılması :
 • 1. Sünnet -Farz ve Vitir Namazlarının farklı renkte ışıklı ortamda kılınması
 • 2. Sünnet’ten Farz’a, Farz’dan Sünnete geçerken ışık renklerinin değiştirilmesi
 • 3. Sünnet’ten -Sünnete geçerken ışık renklerinin değiştirilmesi
 • 4. Farz’dan Vitir’e geçişte ışık renklerinin değiştirilmesi
 • 5. 4 rekat ,2 rekat ve celselerde renklerin değiştirilmesi
 • 6. Kıyam ,Rukü ,Tayihat ve Secdelerde ışıkların değiştirilmesi
 • 7. Okunacak sürelerin anlamlarına göre renklerin seçilmesi: Örneğin,cehennem ve küfür anlatan ayetleri okunmasında siyah ışıklandırma,cennet ve iman ağırlıklı ayetlerin okunmasında turkuaz yeşili renklerin kullanılması v.s
 • 8.Halı desenleri gibi çeşitli bileşim ve olasılıklarda renk tablolarının hazırlanması

 • Işıkların Şehirlerde Kullanılması : Namaz süreçinde camilerde yapılacak ışık oyunlarının aynıları eş zamanlı olarak şehirlerin bazı özel yapılarında da kullanılımın sağlanması Bütün şehirlerin ibadet ve görsel şölene katılması sağlanması

  SU OYUNLARIN KULLANILMASI : 1.2 veya 4 rekatta su dansı figürlerinin, ışık renklerinin değiştirilmesi ile değiştirilmesidir. 2.Halı desenleri gibi çeşitli bileşim ve olasılıklarda su dansı tablolarının hazırlanması

  HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ : Kadir Gecesi gibi ,belirlenecek bir günde yapılacak olan yapılacak havai fişek gösterisidir. Halı desenleri gibi çeşitli bileşim ve olasılıklarda havai fişek gösterisi tablolarının hazırlanması Havai Fişekler ; Kimyasal ve/veya Elektronik Işık Oyunları şeklinde olabilir.

  Sis ve Duman Gösterileri : 1.Örneğin Duhan Suresi ve Yaradılışı anlatan ayetler ile dış mekanlarda fon olarak kullanılmasının sağlanması şeklinde uygulama alanları bulması mümkündür.

  KONU:2 CAMİLERDE IŞIKLANDIRMA (IŞIK-LASER-HOLOGRAM ) VE SU GÖSTERİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI


  I. IŞIK-LASER-HOLOGRAM OYUNLARI

  Kainattaki en büyük,en dinamik ve ritmik ibadet şekli NAMAZ’dır. Camilerin içerisine ve dışarısına kurulacak olan Işık-Laser-Hologram Sistemlerinin gece namazlarına eşlik etmesini ifade eder.

 • 1. IŞIKLAR : Işıklar, Sünnetler,Farzlar,Son sünnetler ve Vitirlerde farklı değiştirililecektir.

 • 2. IŞIKLAR : Kıyam,rukü,secde ve oturuşlarda farklı renkler,ana renklere eşlik edeceklerdir.

 • Örnek :
   TERAVİH NAMAZI’na başlanıldığında ;
   Yatsı’nın ilk 4 sünnetinde ;
   IŞIKLAR ( Belirlenmiş Mekanların Tamamında )
   Hem Cami içerinde - Hem Cami Dışında
   Örneğin : Sarı Renk
   Yatsı’nın Farzında
   Mavi Renk
   Yatsının Son Sünnetinde ;
   Yeşil Renk
   Teravih namazının her dört rekatında ;
   5 Farklı Renk
   Vitir Vacip’te
   Başka bir renk
   Olmak üzere renkler değiştirilecektir.

  II. SU GÖSTERİSİ ve OYUNLARI ( TERAVİH NAMAZI ) :

  Basınçlı su pompaları ile donatılmış uygun gemiler ile deniz,göl,gölet ve havuzlarda fiskiyeler ile değişik desenlerin oluşturulmasıdır.

  Bu desenler aynı ışık renklerinin değiştirilmesi gibi namaz süresince rekatlara göre değiştirilerek görsel su şölenlerinin hazırlanmasıdır.

  III. HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ :

  Namaz öncesi ve/veya sonrası yapılabilecek kimyasal ve elektronik havai fişek gösterileredir.

  IV. SİS ve DUMAN GÖSTERİLERİ :

  Namaz öncesi sonrası veya süresince dış mekanlarda elektronik olarak yapılabicek sis ve duman gösterileridir.